Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

Landstinget i Östergörland
Företagspresentation:

Fakta om landstinget

Landstinget i Östergötland omfattar Östergötlands län med tretton kommuner och 429 640 invånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård och tandvård. Målet för verksamheten är en god hälsa för alla länsinvånare. Inom den högspecialiserade vården har landstinget även ett region- och riksansvar. Den östgötska hälso- och sjukvården består av närsjukvård med 42 vårdcentraler och specialistsjukvård på sjukhus i Motala, Norrköping och Linköping. Folktandvården har 40 kliniker i länet. Landstinget i Östergötland är länets största arbetsgivare med cirka 11 300 medarbetare.

Landstinget är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Sedan den 1 januari 2012 ansvarar Landstinget i Östergötland för all regional kollektivtrafik i länet. Denna myndighetsfunktion fullgörs av landstingets trafiknämnd och den dagliga driften utförs av det landstingsägda bolaget AB Östgötatrafik.

Folkvalda fattar beslut
Landstinget är en organisation som ytterst är styrd av dem som bor i länet. Vart fjärde år är det val till landstingsfullmäktige; då väljer länsinvånarna vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra landstinget. Landstingsfullmäktige sammanträder 5 gånger per år för att diskutera och fatta beslut kring olika förslag som berör landstingets verksamhet och mål. Mötena är öppna för allmänheten.

Skatt finansierar landstingets verksamhet
Huvuddelen av landstingets intäkter kommer från den skatt länsinvånarna betalar. Landstingsfullmäktige beslutar hur stor skattesatsen ska vara. År 2011 betalar länets invånare 9 kronor och 85 öre per beskattningsbar hundralapp i landstingsskatt.
 


Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se