Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

AVONOVA SVERIGE AKTIEBOLAG
Företagspresentation:

Om oss

Vår utveckling

1994 Grundades av hälsorna i Mariestad, Götene och Lidköping
1999 Skara Företagshälsovårdscentral inledde samarbete och Vadsbo Hälsa och Miljö inköptes
2000 Kinnekullehälsan blev gemensamt operativt bolag. Första kvalitetssäkringen genomfördes enligt ISO 9002. Samarbete inleddes med Skövdehälsan
2002 Skövdehälsan AB fusionerades
2003 Kvalitetscert ISO 9001:2000, Miljöcert 14001, Arbetsmiljöcert 2001:1
2003 Varaenheten öppnades, Hälsans Hus i Tibro inköptes
2004 Åmålshälsan inköptes, Hjoenheten öppnas. 2005 Etablering i Falköping
2005 Rehabhuset i Skövde övertas
2006 Kinnekullehälsan har c:a 1200 kunder
2007 Etablering i Tidaholm, Ledarsupport startas
2008 Förvärv av Sandöhälsan och Westhälsan sker
2008 Förvärv av Företagshälsan Väst och Falbygdshälsan sker
2009 Förvärv av Boråshälsan sker
2010 Ingår i Avonovakoncernen
2011 Etablering sker i Stenungsund, Uddevalla
2011 Förvärv av Humanhälsan i Bohuslän och Markhälsan i Skene sker
2012 Namnändring till Avonova Kinnekullehälsan
2012 Avonova Kinnekullehälsan har cirka 2900 kunder

 

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1.

 

Affärsidé

 ”Att leverera kraft till medarbetare,
ledare, företag och organisationer
för framgång och lönsamhet”

Vår vision är

Sveriges närmaste företagshälsa

Verksamhetspolicy

Vår verksamhet:

  • Ska sammankopplas med kvalitet.
  • Ska erbjuda våra kunder de tjänster som uppfyller deras behov och uttalade förväntningar.
  • Ska erbjuda tjänster som utförs i enlighet med etiska riktlinjer för företagshälsovården.
  • Ska kännetecknas av strävan mot ständiga förbättringar.
  • Ska präglas av effektiv resursanvändningen och bra miljöval för att minska vår miljöpåverkan.
  • Ska inom varje enhet aktivt verka för en bra fysisk- och psykisk arbetsmiljö.
  • Ska ha arbets- och miljölagstiftning med tillhörande regler som minimikrav.

 

 

 

 


Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se