Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

Bø legesenter
Hemsida:
www.bolegesenter.no

Industri:
Lege

Region(er):
Telemark

Företagspresentation:
Bø legesenter flytta inn i nytt legesenter i januar 2008. Me er sju fastlegar og ein turnuslege. Fastlegane har driftsavtale med kommunen, men er private næringsdrivande og organisert i eit AS. Tre av fastlegane er spesialistar i allmennmedisin som tek fornying av spesialiteten kvart 5.år. Dei andre fastlegane er godt i gang med fyrste spesialiseringa. Det er tilsett ein sjukepleiar, ein medisinsk sekretær og seks helsesekretærar.

 

Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se