Workstep.se - Logotype

Psykologspesialist 100% stilling

Fekjær psykiatriske senter

Arbetsort: Hedland
Län: Oppland
Sista ansökningsdag Søk tidligste

Anställningsform: Heltid
Yrkeskategori(er): Psykolog ,

Psykologspesialist 100% stilling

 

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse og har driftsavtale med Sykehuset Innlandet HF som overføres Helse Sør-Øst RHF i 2017. FPS består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. FPS ligger naturskjønt til og er bygget opp med småhus rundt garden Fekjær sør i Valdres.


Avstand til Oslo og Gardermoen er ca 12 mil.


Døgnenhetens målgruppe er ungdom i alder 18–35 år med ulike diagnoser som psykoser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Behandlingstilbudet er individuelt tilrettelagt miljøterapi i kombinasjon med psykoterapeutisk tilnærmelse av både psykodynamisk, kognitiv og relasjonell inspirasjon.


Fekjær har pågående forsknings- og utviklingssamarbeid innenfor fysisk aktivitet og psykisk helse for tiden i nært samarbeid med Sykehuset Innlandet, KORUS – Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og Norges Idrettshøgskole. Institusjonen har ambisjon sammen med samarbeidspartnere å utvikle et nasjonalt ledende behandlingstilbud og kompetansemiljø innen fysisk aktivitet og psykisk helse.


Institusjonen er tverrfaglig og godt bemannet med psykiatere, psykologspesialister/psykolog/psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, sosionomer og idrettskonsulenter. FPS har gode lokaler og bygningsmasse/fysiske rammer som gir fleksible og gode behandlingsmuligheter.

 

Vi søker etter psykologspesialist ved døgnenheten og poliklinikken. Psykologspesialist er faglig ansvarlig for psykologtjenesten, og institusjonen i nært samarbeid med overlege og daglig leder.

 

Arbeidsoppgaver:

• Diagnostisering og kartlegging

• Gi psykoterapi / individual terapi og gruppeterapi som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling

• Delta innenfor Fekjærs FOU-arbeid

• Veileder for psykologtjenesten

• Faglig veiledning til samarbeidspartnere internt og eksternt

• Arbeidet vil være vesentlig ved døgnenheten, men noe i poliklinikken etter nærmere avtale

 

Kvalifikasjoner:

• Klinisk spesialist i psykologi

• Interesse for og erfaring fra miljøterapeutisk behandling

• Erfaring fra og interesse for behandling og rehabilitering av personer med personlighetsforstyrrelser, psykoser og alvorlig psykiatrisk sykdom med og uten rusproblematikk

• Erfaring fra psykoterapi

• Gode tverrfaglige samarbeidsevner

• Evne til å arbeide systematisk

 

Vi tilbyr:

• Et engasjert og positivt arbeids- og fagmiljø med åpent samarbeidsklima innen spesialisthelsetjenesten

• Institusjon i utvikling, Fekjær vektlegger forskning og fagutvikling

• Lønn etter avtale

• Gode og rimelige personalboliger

• Pensjons- og forsikringsordninger i KLP

• 6 måneder prøvetid

 

Mer om Hedalen, www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:

• Daglig leder Elling Fekjær, mobil 905 91 545, e-post elling.fekjaer@sykehuset-innlandet.no

• Ass. daglig leder Tor Anders Perlestenbakken, mobil 915 13 484,

e-post tor.anders.perlestenbakken@sykehuset-innlandet.no

 

Skriftlig søknad med referanser sendes elektronisk til post@fekjar.com  eller til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen i Valdres.

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se