Workstep.se - Logotype

Sykepleier-Sommerjobb

Stavanger kommune

Arbetsort: Stavanger
Län: Rogaland
Sista ansökningsdag Søk tidligste

Anställningsform: Vikare
Yrkeskategori(er): Omvårdnad ,

Stokka Sykehjem

4022 STAVANGER

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Sykepleier (ref. nr.: 3366329474)

Vi søker etter sykepleiere til sommerjobb på Stokka sykehjem. Det vil bli gode muligheter for fast ansettelse etter endt vikariat. Søknadene behandles fortløpende, og ta gjerne kontakt dersom der er noe du lurer på.

Stokka sykehjem består av 6 avdelinger med totalt 126 beboere. Seksjon demens har tre langtidsavdelinger, vi har én somatisk langtidsavdeling, én avdeling er for aktive rusmisbrukere med langtidsopphold og i 1. etasje er Stavanger øyeblikkelig hjelp. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for de ansatte, for god kvalitet på tjenestene som beboerne får og for et godt samarbeid med pårørende.Vi er i stadig utvikling, og liker å være i bevegelse mot nye mål.

Arbeidsoppgaver

 • sykepleieroppgaver i henhold til pasientens behov
 • pleie og behandling av pasienter sammen med det øvrige personalet
 • observere pasienters tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
 • dokumentere og rapportere
Kvalifikasjoner
 • nyutdannede sykepleiere er hjertelig velkomne som søkere
 • sykepleier med autorisasjon
 • du må ha arbeids og oppholdstillatelse
 • dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder
Utdanningsretning
 • Utdanningstittel: Sykepleier
Utdanningsnivå
 • Høgskole/universitetsnivå
Personlige egenskaper
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • du må være positiv, samarbeidsvillig, selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • det er viktig at du tar ansvar og trives med å arbeide i et hektisk arbeidsmiljø
 • du må like å arbeide med eldre mennesker og ha fokus på individuell pleie og omsorg
Vi tilbyr
 • god opplæring og oppfølging
 • fagutvikling innen flere fagfelt; somatikk, psykiatri, demensomsorg og rusomsorg
 • stabilt personell som gir trygghet og forutsigbarhet i en hektisk hverdag
 • St.kode 717400 sykepleier, årslønn i 100% st. kr. 373.700 - 440.200 etter ans.Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 5.000- 21.000 etter ans.
Arbeidssted:
Stokka sykehjem, Lassaveien 10, 4022 Stavanger

Kontaktinfo:
Marianne Amdal, Virksomhetsleder, 473 19 111, marianne.amdal@stavanger.kommune.no

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Stavanger kommune
Ref. nr.: 3366329474
Stillingsbrøk: 100%
Sommerjobb
Startdato: 19.06.2017
Sluttdato: 27.08.2017

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se