Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

Sävsjö Kristna Skola
Företagspresentation:


Sävsjö kristna skola är en fristående grundskola med kristen profil. Skolan startade 2001 med 21 elever som en 1-6 skola. Skolans huvudman är församlingen Guds Kraft som är en dynamisk församling på Småländska höglandet. Nu är skolan en fullt utbyggd F-9 skola och skolan har för närvarande 95 elever. Vi har också fritidsverksamhet med ca 20 barn inskrivna. 

Skolan har en kristen profil och vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter varje barns förmåga och förutsättningar.

Sävsjö kristna skola arbetar utifrån den ram som läroplanen, LGR 11, anger. Vi strävar efter att stärka barnens självuppfattning, kreativitet och kunskap, och vill tillsammans med föräldrarna fostra självständiga, kärleksfulla individer som lär sig att samarbeta och ta eget ansvar.

Vi fäster stor vikt vid kommunikationen mellan skola, föräldrar och elev för att kunna se och möta varje enskild elev.  

Med en respekt för alla elever, oavsett hur de förhåller sig till kristen tro, vill vi ge eleverna en stark förankring i evangelisk kristen tro, den levande och uppstånden personen, Jesus Kristus, Guds son. 


Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se