Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

Helse Nord RHF
Företagspresentation:

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. I helseforetaksgruppen er det 12.500 årsverk og vi har en samlet omsetning på omlag 13,3 mrd kroner. Helse Nords administrasjon ligger i Bodø. Helse Nord RHF har 89 avtaler med praktiserende spesialister i regionen, hvorav 64 er legespesialister og 23 er psykologspesialister. Avtalene utgjør om lag 68 årsverk.
Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:
- delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen
- rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler
- prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder 


Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se