Workstep.se - Logotype

Miljøterapeuter

Trondheim kommune

Arbetsort: Trondheim
Län: Sør-Trønderlag
Sista ansökningsdag Søk tidligste

Anställningsform: Heltid
Yrkeskategori(er): ,


 Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Miljøterapeuter (ref.nr. 3356768300)
Om stillingen

Ved Enhet for psykisk helse og rus er det ledig tre faste 100 % stillinger som miljøterapeut. I tillegg har vi for perioden 01.04.2017 - 01.07.2018 ledig et vikariat i 100 % stilling som miljøterapeut.

Enhet for psykisk helse og rus er en av tre enheter som har kjernevirksomhet innrettet mot personer med psykisk helse- og rusproblematikk. Det er viktig at dette framstår som et godt og sammenhengende tilbud for befolkningen i Trondheim kommune.

Tjenesten tar innretning etter "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne" (IS-nummer: IS-2076), og stillingene inngår som ledd i å oppnå intensjonene i denne veilederen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team, og i utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, NAV og frivillige organisasjoner.
 • Veiledning og undervisning av brukere, pårørende og andre.
 • Stillingen innebærer stor grad av autonomi og fleksibilitet innenfor faglige rammer.
 • Medvirkning til faglig utvikling, endringsarbeid på individnivå.
 • En stor del av arbeidet skjer i samhandling med bruker og etter recoverymodell.

Kvalifikasjoner
 • Du har minimum 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse og sosial, helst med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus og avhengighet.
 • Erfaring fra psykiatri eller rusarbeid, og med målgruppen i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressende situasjoner.
 • Du har gode ferdigheter innen kontaktetablering og relasjonsbygging.
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig, og gir gode tjenester i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet, i kommune, spesialisthelsetjenesten eller sammen med det frivillige hjelpeapparatet.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø.
 • Veiledning i team.
 • Kompetansehevende tiltak.
 • Arbeidstidsordningen er fleksitid, i hovedsak   dagtid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.


Arbeidssted:
Trondheim kommune, 7013 Trondheim

Kontaktinfo:
Christian Clayborough, Avdelingsleder, 91760174
Jan Omvik, Avdelingsleder, 91112965

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Trondheim kommune
Ref. nr.: 3356768300
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat, Fast
Startdato: 01.05.2017
Antall stillinger: 4
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]Adresse: 7013 TRONDHEIM

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se