Workstep.se - Logotype

Veckans arbetsgivare

emptyplaceholderblock

Da Vinciskolan
Företagspresentation:
Da Vinciskolan är en friskola med montessoriinriktning, belägen i Saltsjöbaden. Verksamheten omfattar förskola för barn 1-5 år, förskoleklass, skola årskurs 1-5, fritidsverksamhet för årskurs 1-3 och fritidsklubb för årskurs 4-5.
Konst och vetenskap är tillsammans med  montessoriinriktningen förskolans/skolans profilområden. 
Skolan är avgiftsfri och arbetar efter nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, respektive läroplanen för förskolan, Lpfö98. 
Da Vinciskolan drivs i privat regi. Ägare till Da Vinciskolan är Marta Caviedes och Anita Eriksson, tillika grundare av skolan. 

Jobbannonser från den här arbetsgivaren

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@workstep.se
Annonsering
E-post: annonsera@workstep.se